Wierzchowiska – Matki Bożej Nieustającej Pomocy

WIERZCHOWISKA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Modliborzyce
23-310 Modliborzyce, Wierzchowiska I 244, tel. 15 871 61 05

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Wierzchowiska wzmiankowana jest w źródłach historycznych już w pierwszej połowie XV w. (1418 r.). Przynależała do parafii Słupie (Modliborzyce). Od XVII w. istniał tam dwór rodu Nahoreckich, a następnie Wiercińskich i Świdów. W XVIII i XIX w. funkcjonowała w nim kaplica dworska. Projekt utworzenia parafii w Wierzchowiskach wysunął bp A. Jełowiecki w poł. czerwca 1919 r., kiedy to sprawował Mszę świętą na ganku miejscowego dworu. W 1922 r. wybudowano tam drewnianą kaplicę wg projektu inż. Juliana Dzierżyńskiego z Warszawy, którą ufundowali Zofia i Gustaw Świdowie. Parafia Wierzchowiska została erygowana przez biskupa M. L. Fulmana 27 lipca 1922 r. Niedługo potem wspomniany architekt przygotował projekt rozbudowy kaplicy. Budowli nadano wówczas kształt krzyża, wystawiając dodatkowo wieżę o wysokości 23 m. Kościół ten został poświęcony przez ks. Michała Zawiszę w 1927 r. Świątynia była wielokrotnie restaurowana, m.in. została pokryta gontem (1950 r.), a następnie blachą. W 1980 r. podjęto decyzję o budowie nowego budynku sakralnego, a rok później drewniany kościół został rozebrany. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbudowany został w latach 1986-1990 wg projektu inż. Radomira Sąsiadka z Krakowa. Pracami kierował ks. Leszek Kuna. Do nowej świątyni przeniesiono z dotychczasowego kościoła obraz MB Nieustającej Pomocy oraz organy, które ufundował Gustaw Świdy w 1927 r. Kościół został uroczyście poświęcony przez bpa B. Pylaka 23 czerwca 1990 r. Prace nad wykończeniem wnętrza miały miejsce w 2002 r. (ławki, drzwi wewnętrzne, nagłośnienie) oraz 2010 r. (nowa instalacja elektryczna, remont organów). Świątynia jest budowlą w stylu modernistycznym, który charakteryzuje się m.in. nadawaniem bryle kościoła formy rzeźbiarskiej. Budowla oparta jest na planie kwadratu, z osią po przekątnej, z dwiema dodatkowymi przestrzeniami „uwypuklonymi” w przedniej części kościoła oraz prezbiterium z nieco niższym zapleczem dodanym z tyłu. Nad wejściem głównym wznosi się smukła wieża z okienkiem tuż pod kwadratowym gzymsem dachu, zwieńczona strzelistą iglicą, zwężającą się ku górze, co daje optyczny efekt zwiększenia jej wysokości. Dach kościoła jest „złamany” wzdłuż osi i opada ku bokom i tyłowi budowli. W ścianach znajdują się rzędy dużych, trapezoidalnych okien poprzedzielanych żelbetowymi pilastrami, również zwężanymi ku górze. Układ całej kompozycji: wieży, pilastrów i dachu wizualnie podwyższa całą świątynię. Wewnątrz wyposażenie jest tradycyjne, z rzeźbionymi w drewnie stacjami drogi krzyżowej oraz figurami aniołów na ścianie ołtarzowej, niosącej na sobie obraz Matki Bożej. We wnętrzu betonowe słupy dzielą przestrzeń na coś w rodzaju naw, zaś również żelbetowe kasetony stropu obniżają się schodkowo ku prezbiterium.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00
– w dni powszednie: 7.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00.

Odpusty: MB Nieustającej Pomocy (niedziela przed 24 czerwca), Przemienienie Pańskie (6 sierpnia).

Kaplica dojazdowa

Majdan Obleszcze – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, położona 7 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 1985-1987. Pomocą w realizacji inwestycji służył pochodzący z parafii o. Rufin Abramek, przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Budynek jest jedną z kilku podobnych do siebie, jednonawowych, ceglanych kaplic z sygnaturką na dachu, nawiązującą do barokowego kształtu. Okienka ponad arkadami frontonu są okrągłe, a pilastry i gzymsy tworzą kompozycję ściany frontowej, która skupia uwagę odbiorcy na umieszczonej pod najwyższym szczytem niszy z figurą Matki Bożej Niepokalanej.
Msze święte:
– w niedziele i uroczystości: 11.30.
Odpust: MB Częstochowskiej (niedziela przed 26 sierpnia).

Do parafii należą: Antolin, Majdan Obleszcze, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie.

Ogólna liczba mieszkańców: 2122.

Kapłani pochodzący z parafii: abp S. Wielgus, S. Kowal, A. Ożóg, R. Sowa, Cz. Grzyb, A. Gębala, M. Serwatka, Z. Lenart, T. Szostek, S. Tylus.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, Wspólnota Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 800 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Grzegorz Rożek (od 2021 r.)
Proboszcz - Ks. kan. Zbigniew Solarz
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Surowiec (od 2021 r.)