Wierzchowiska – Matki Bożej Nieustającej Pomocy

KONTAKT:

Gm. Modliborzyce, pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie
23-310 Modliborzyce, Wierzchowiska II 161

tel. (+48) 15 871 61 05
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 11:00 (w kaplicy)
Święta państwowo zniesione: 8:00; 17:00
Dni powszednie: 7:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Zbigniew Solarz
Wikariusz - Ks. mgr lic. Sławomir Machowski (od 2015 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Antolin (4 km), Majdan Obleszcze (11 km), Pasieka (4 km), Wierzchowiska I (2 km), Wierzchowiska II (2 km), Węgliska (3 km)

Liczba katolików:
2252

Odpusty:

Matki Bożej Nieustającej Pomocy (niedziela przed 24 czerwca)
Uroczystość Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Majdan Obleszcze, kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej (12 km)

Historia:
Parafia została erygowana z części parafii Modliborzyce 27 lipca 1922 r. przez biskupa L. Fulmana. Najpierw w Wierzchowiskach wybudowano drewnianą kaplicę. Wznieśli ją właściciele majątku Wierzchowiska Zofia i Gustaw Świdowie wg projektu inż. Juliana Dzierżyńskiego z Warszawy. Kilkakrotnie rozbudowywano ją, powiększając o zakrystię, pomieszczenia boczne, które stanowią przedłużenie frontu kaplicy. Właściciele majątku Świdowie darowali parafii 7,5 ha ziemi. W roku 1922 założono cmentarz grzebalny. Parafia obrała sobie za Patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W ołtarzu bocznym umieszczono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który w 1990 r. został przeniesiony do nowej świątyni. Na chórze znajdowały się organy fundacji Gustawa Świdy (6-głosowe) wykonane w 1927 r. przez P. Jagodzińskiego z Garbatki. We wrześniu 1990 r. zostały odrestaurowane i przeniesione do nowej świątyni. W 1929 r. wybudowano na kwadracie drewnianą dzwonnicę, w której znajdowały się cztery dzwony. W czasie II wojny światowej trzy dzwony zostały zabrane przez Niemców. Czwarty – największy – z narażeniem życia ukryli parafianie. W 1970 r. parafia zakupiła trzy brakujące dzwony w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Kościół drewniany za zgodą biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka w 1981 r. został rozebrany. W 1980 r. powzięto decyzję budowy nowej świątyni. Zaczęto gromadzić materiał i poczyniono starania o pozwolenie na budowę. Przyjęto projekt inż. Radomira Sąsiadka architekta z Krakowa. Styl nowoczesny. Budowę rozpoczęto w 1986 r. Przy ogromnym staraniu parafian w stanie surowym ukończono budowę w 1990 r. 23 czerwca 1990 r. poświęcił świątynię bp Bolesław Pylak. Trwają prace przy urządzaniu placu przykościelnego i wykończeniu świątyni. W 2002 roku zakupiono ławki, drzwi wewnętrzne, obrazy, zainstalowano nagłośnienie. Na terenie parafii znajduje się kaplica dojazdowa w Majdanie Obleszcze. Budowę jej rozpoczęto w 1985 r., ukończono w 1987 r. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. W 1990 r. w Majdanie Obleszcze poświęcono cmentarz grzebalny, a w 1992 r. zakupiono w Przemyślu trzy dzwony i zawieszono w nowo zbudowanej dzwonnicy. Parafia posiada akta parafialne od 1922 r.

- POKAŻ MNIEJ -