WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ, ROK A

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (Mt 28,16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus po nauce podkreślającej radość, która nastąpi niedługo, udaje się z uczniami na górę w Galilei. Galilea wywołuje pozytywne skojarzenia kojarzone z m.in.: powołaniem uczniów, kazaniem na górze, uciszeniem burzy na jeziorze, wskrzeszeniem młodzieńca. Te wspomnienia umacniają wewnętrznie uczniów, napełniają radością. Przypomnijmy sobie radosne chwile naszego życia kierujące myśli ku Bogu.