Wojciechowice – Św. Wojciecha BiM

WOJCIECHOWICE

Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Wojciechowice
27-532 Wojciechowice 61, tel. 15 861 40 27
wojciechowice@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Według najstarszych tradycji, pierwsza kaplica ku czci św. Wojciecha mogła istnieć na tym terenie już w XI w. Inne datują powstanie parafii Wojciechowice na wiek XII. Ze względu na brak źródeł historycznych przekazy te można traktować jedynie jako hipotezy. Z całą pewnością parafia w Wojciechowicach, a przy niej pierwszy kościół, istniały już przed 1326 r. Kolejny zbudowany został niespełna 40 lat później. Kościół parafialny pw. św. Wojciecha BM wzniósł w 1362 r. kanonik sandomierski Wojsław, herbu Wilczekosy. W I poł. XVII stulecia z fundacji kasztelana zawichojskiego Hermolausa Ligęzy i jego żony Anny z Jakubowskich dobudowano kaplicę MB, w której znaduje się słynący łaskami obraz MB Szkaplerznej. W 1891 r. gotyckie mury świątyni ozdobił freskami znany i ceniony malarz Wojciech Gerson. Wnętrze kościoła restaurowane było w 1962 r. W latach 2003-2010 przeprowadzono remont organów, wstawiono nowe witraże i odrestaurowano kościół na zewnątrz. Dodatkowo poddano konserwacji polichromię kaplicy, ołtarz MB Szkaplerznej oraz ołtarz główny (2010-2012). Świątynia wybudowana jest z kamienia i otynkowana, gotycka. Prezbiterium jest niewielkie, na planie kwadratu. Do północnej ściany nawy przylega kwadratowa, barokowa kaplica MB, z kryptą grobową rodu Ligęzów. Przy wschodniej ścianie kaplicy znajduje się zakrystia, a do zachodniej ściany nawy dostawiona jest XIX-wieczna kruchta. Kościół przykrywają strome, dwuspadowe dachy. Wieżyczka na sygnaturkę, górująca nad całością świątyni, ma formę późnobarokową. Prezbiterium ma sklepienie krzyżowo-żebrowe ze zwornikiem ozdobionym herbem Wojsława – Wilczekosy. Nawę nakrywa strop płaski z fasetą, zakrystię sklepienie kolebkowe. Wewnątrz zachował się późnogotycki portal z datą 1523 na nadprożu, wiodący z prezbiterium do zakrystii, oraz gotyckie ostrołukowe okna w prezbiterium. Ściany prezbiterium pokrywa polichromia pędzla Wojciecha Gersona. W głównym ołtarzu, pochodzącym z I poł. XIX w., umieszczony jest obraz patrona świątyni.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 10.00, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00.
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 11.30, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Wojciecha (23 kwietnia), MB Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca).

Do parafii należą: Drygulec, Kolonie Buszkowice (część: numery 67A,68,70), Kunice (część: numery 54,55,58), Koszyce, Ługi, Mierzanowice, Mikułowice, Polesie Mikułowskie, Stodoły Kolonia (część: numery 77,79,80), Wojciechowice, Wojnowice.

Ogólna liczba mieszkańców: 1358.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Utnik.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: I. Oraniec.

Grupy parafialne: Bractwo Szkaplerza MB, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Jacek Zieliński (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. Jerzy Figlewicz (od 2019 r.)