Wola Baranowska – Najświętszego Serca Pana Jezusa

WOLA BARANOWSKA

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Baranów Sandomierski
39-451 Skopanie, Wola Baranowska, ul. Szkolna 2, tel. 15 846 05 55

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki na temat wsi Wola Baranowska pochodzą z 1470 r. Tereny te przynależały wtedy do parafii Baranów. Biskup L. Wałęga 15 sierpnia 1924 r. wyłączył z niej wioski Wola, Durdy i Knapy, tworząc niezależną placówkę duszpasterską. Parafia została erygowana przez tego samego biskupa 20 maja 1925 r. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1926 r. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowano w latach 19271932. W czasie działań wojennych został dość poważnie uszkodzony, stąd też w latach 1950-1951 przeprowadzono generalny remont budowli. Kościół został uroczyście konsekrowany przez bpa K. Pękalę 4 maja 1958 r. Świątynia jest eklektyczna, trójnawowa, typu bazylikowego, ceglana, otynkowana, kryta blachą. Do prezbiterium przylegają symetrycznie dwie zakrystie, a do fasady – wieża zwieńczona cebulastym hełmem. Wnętrze kościoła jest sklepione, w nawach wsparte na sześciu filarach. Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z 1953 r. i jest dziełem jednego warsztatu Ignacego Morawca z Bronowic. W jego skład wchodzą ołtarz główny z obrazem MB Bolesnej i ołtarze boczne z obrazami MB Niepokalanie Poczętej i Jezusa Miłosiernego (obraz wtórny), ambona i stalle. W oknach umieszczono witraże z postaciami świętych.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.30, 11.00, 16.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kaplica dojazdowa

Durdy – kaplica pod wezwaniem Dobrego Pasterza, położona 4 km od kościoła parafialnego. Na terenie wsi Durdy, przy drodze do Woli Baranowskiej znajduje się murowana kapliczka z 1880 r. Z czasem wieś powiększyła się i obok kapliczki w 1986 r. wzniesiono pod kierunkiem proboszcza ks. Jana Młynarczyka nowoczesną kaplicę. Kaplica ta jest budynkiem o mało sakralnym wyglądzie. Taki kształt podyktowany był zapewne ówczesnymi warunkami projektów i pozwoleń budowlanych. Budowla została wizualnie podzielona wzdłuż osi na dwie części, co podkreśla uskok wzdłuż kalenicy dachu. Z jednej strony mamy więc nawę kaplicy, a z drugiej – zaplecze duszpasterskie. Na szczycie, w połowie długości, znajduje się blaszana wieżyczka o nowoczesnym kształcie, luźno nawiązującym do kształtu krzyża.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30
– w dni powszednie: 17.00.
Odpust: Niedziela Dobrego Pasterza.

Do parafii należą: Durdy, Knapy, Wola Baranowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 3500.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Chwałek, T. Zgórski, A. Popiołek, A. Chwałek OFMCap., J. Ślusarz OFM, A. Tyniec CSMA.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: L. Smykla SCM, M. Węcowska SCM, F. Węcowska SCM, K. Babula SCM, M. Marek SCM, A. Niedzioch OP, D. Poturzyńska OP, D. Lis SM, K. Domagała OCPA, M. Marek CSSMA, D. Mrzygłód SMI, Cz. Tyniec, M. Dudra Sł. BDNP.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Szkolne Koło Caritas w Durdach i Knapach.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 800 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Eugeniusz Baran
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Turzyński (od 2020 r.)