Wólka Ratajska – Wniebowstąpienia Pańskiego

WÓLKA RATAJSKA

Parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Godziszów
23-302 Godziszów, Wólka Ratajska nr 147, tel. 15 871 11 35

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Wólka Ratajska pochodzą z 1625 r. Przynależała ona do parafii Biała (Janów Lubelski). Idea stworzenia parafii w Wólce Ratajskiej zrodziła się w latach 80-tych XX w. Zadanie to zostało zlecone ks. Romanowi Pasiecznemu, wikariuszowi z Janowa Lubelskiego. W sierpniu 1984 r. przy wybudowanej świątyni powstał Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, któremu przewodził ks. Hermenegild Frąkała. Parafia w Wólce Ratajskiej została erygowana 12 listopada 1988 r. W 1982 r. w Wólce Ratajskiej uformował się Komitet Budowy Kościoła. Plac pod budowę świątyni poświęcił 31 stycznia 1982 r. ks. M. Bochyński. Prace przy wznoszeniu budowli ruszyły w połowie kwietnia tegoż roku. Kamień węgielny wmurował bp P. Hemperek 8 września 1982 r. Budowa kościoła trwała do 1984 r., kiedy to w dniu 12 maja bp B. Pylak poświęcił nowe miejsce kultu i oddał do użytku wiernych. Przez kolejne lata trwały w świątyni prace wykończeniowe, pod kierunkiem ks. H. Frąkały. Zakończyło je uroczyste poświęcenie kościoła 4 maja 1989 r., którego dokonał bp R. Karpiński. W ostatnich latach przeprowadzono szereg niezbędnych remontów. Świątynia jest stylowym, modernistycznym dziełem architekta Henryka Modrakowskiego. Trójkątny fronton wypełnia prawie w całości okazałe okno rozdzielone białym, żelbetowym krzyżem. Pod nim znajduje się szeroki balkon z arkadami. Budowla wraz z namiotem dachu zwęża się i obniża ku prezbiterium, co jest zabiegiem optycznie ją wydłużającym. Widać w niej już pewne początki architektury postmodernistycznej w postaci powielanych, trójkątnych elementów: czy to w zakończeniach okien i szczytów, czy to w „koronie” wieżyczki, czy wreszcie w dekoracyjnych detalach ściany frontowej. W ołtarzu głównym znajduje się mozaika z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, wznoszącego się do nieba.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: Wniebowstąpienie Pańskie.

Do parafii należą: Wólka Ratajska, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Rataj Poduchowny, Nowa Osada.

Ogólna liczba mieszkańców: 1472.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Łagód, Cz. Łukasz, L. Rożek, B. Król, J. Król, M. Łagód, A. Pudło, M. Wieleba.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: T. Chmiel.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Szkolne Caritas, Koło Przyjaciół WSD, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Oaza, Wspólnota Intronizacyjna.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Waldemar Olech