Wrzawy – NMP Królowej Polski

WRZAWY

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Gorzyce
29-432 Gorzyce, Wrzawy 26, tel. 15 836 39 56
www.parafiawrzawy.pl, e-mail: jozefmark53@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki historii wsi Wrzawy sięgają XIII w. Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca została w tej miejscowości erygowana w 1271 r. Wydzieliła się ona z terenów parafii Gorzyce jako prywatna fundacja rodu Dębno. Do 1683 r. znajdowała się na prawym brzegu rzeki San. Z jej obszaru wyłoniły się parafie w Pniowie (1464 r.) oraz Radomyślu nad Sanem (1614 r.). Opiekę nad parafią sprawowały rody szlacheckie, m.in. Górajskich, Sienieńskich, Koniecpolskich, Słupeckich, Hadziewiczów i Horochów. Na przestrzeni wieków parafia posiadała kilka drewnianych kościołów, które niszczyły powodzie i działania wojenne. Ostatnia drewniana świątynia zbudowana była w latach 1826-1827. Kościół ten został spalony 4 sierpnia 1944 r. przez wycofujące się wojska niemieckie. Po wojnie na potrzeby kultu religijnego zaadoptowano budynek wiejskiego domu ludowego. Nowa murowana świątynia pw. NMP Królowej Polski została wzniesiona w latach 1958-1961 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Alojzego Sierżęgi wg projektu inż. Galara z Rzeszowa. Nad całością prac czuwał administrator parafii ks. Michał Kozakiewicz. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce 10 sierpnia 1961 r. W ostatnich latach świątynia była remontowana (m.in. zmiana pokrycia dachowego, elewacja, ogrzewanie) oraz doposażona (m.in. nowe organy). Kościół parafialny jest budowlą ceglaną, obecnie otynkowaną o prostej, aczkolwiek stylowej architekturze modernistycznej. Stromy, sporych rozmiarów dach ze strzelistą sygnaturką wraz ze swoistymi „przyporami” ścian miał być zapewne nawiązaniem do gotyku. Jednolitą fasadę zdobi jedna skromna wnęka w kształcie krzyża, zaś płaską ścianę tylną – okrągłe wyobrażenie MB Częstochowskiej. Wnętrze kościoła, choć skromne, dzięki formie halowej oraz jasności jest spokojne i szlachetne. Sufit wykonano z żelbetowych „kasetonów”, zaś na ścianie ołtarzowej widzimy figury w stylu nowoczesnym, które tworzą grupę ukrzyżowania.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: NMP Królowej Polski (3 maja), św. Wawrzyńca (10 sierpnia).

Do parafii należą: Wrzawy.

Ogólna liczba mieszkańców: 1611.

Osoby zakonne pochodzące z parafii: br. R. Marszałek.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 20 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Józef Markowicz