WSPOMNIENIE ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW WIETNAMSKICH

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 19,45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.

Kościół jest domem Bożym i domem modlitwy

Jezus nazywając świątynię jerozolimską domem modlitwy nawiązał do nauki proroków. Jezus przez swoje słowo i gest przypomina, że w świątyni oddaje się chwałę Bogu, dziękuje Mu za dobrodziejstwa i prosi o łaski. Obecność Jahwe domaga się powagi i szacunku. Słowa proroków i słowa Jezusa odnosiły się do świątyni jerozolimskiej, która była typem Kościoła Chrystusowego.

Czy Kościół jest dla nas miejscem spotkania z Ojcem i z braćmi. Czy jest domem modlitwy? Czy przeżywamy swoją przynależność do Kościoła jako członkostwo w rodzinie? Słowa modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz) uświadamiają nam, że Bóg jest naszym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy braćmi.