WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA, KAPŁANA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 11,28-30)

Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. W tych słowach Jezus potwierdza prawdę, że Bóg kocha każdego człowieka. Jego ramiona otwarte są dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z trudnościami i słabościami.

Jezus tym, którzy przyjdą do Niego, by podzielić się swoim bolesnym doświadczeniem nie obiecuje cudownej przemiany, ale zapewnia, że doznają duchowego umocnienia i pokrzepienia. W momencie gdy przygniatają człowieka trudności i problemy, świadomość, że jest ktoś, kto kocha, rozumie i towarzyszy znaczy więcej niż jakiekolwiek materialne bogactwa. Tym bardziej, jeśli tym Kimś jest sam Bóg…

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.