WSPOMNIENIE NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 16,12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Oto słowo Pańskie.

Duch Święty wspomoże uczniów. Wprowadzi ich w całą prawdę, ujawni rzeczy przyszłe i otoczy chwałą Chrystusa. Warto podczas wypełniania swojego powołania życiowego pamiętać o tych słowach. Duch Święty wspomaga już obraną życiową bożą ścieżkę, trzeba nią jednak podążać. Pamiętajmy w modlitwie o znanych sobie osobach duchownych.