WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 17,1-6)

Obowiązek przebaczania

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”.
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”.
Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Bez wiary nie wybaczysz

Bardzo ciekawa jest postawa apostołów, którzy, gdy Jezus prosi ich o to, by wybaczali, nie kierują do Jezusa prośby o cierpliwość, o wielkoduszność, o brak wyrzutów, nie kierują do Jezusa próśb o to, żeby byli lepszymi ludźmi, żeby było im łatwiej wybaczyć, tylko proszą od razu o wiarę. Wiedzą, że tylko człowiek, który wierzy w to, że jemu wiele wybaczono, jest w stanie wybaczać. Jeżeli nie wierzymy, że jesteśmy pierwszymi dłużnikami Boga i że nam wybaczono bez porównania więcej, niż my mamy do wybaczenia, to nigdy więcej nie wybaczymy ludziom wokół nas, dlatego w kwestii wybaczania nie potrzebujemy ani cierpliwości, ani bezinteresowności, ani większej dobroci. Potrzebujemy wiary.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-11-13

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl