WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 17,26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Pytali Go: „Gdzie, Panie?”
On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Katastrofa dla grzechu

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wymienia dwie wielkie katastrofy biblijne: tę z czasów Noego i tę z czasów Lota. Jako trzeci fakt w tym katalogu wymienia przyjście Syna Człowieczego. To dziwne, że wymienia przyjście Mesjasza jako moment katastrofy porównywalnej z tymi, które miały miejsce w czasie Potopu i w czasach Sodomy i Gomory. Przyjście Jezusa jako katastrofa? Rzadko patrzymy na ten temat w taki sposób. A jednak tam, gdzie jest grzech, musi się wydarzyć katastrofa. Tam, gdzie jest padlina, tam się gromadzą orły. Tam, gdzie jest grzech, musi nastąpić jego koniec, oczyszczenie świata. I to tak naprawdę nie jest wcale zła nowina, przeciwnie, to jest bardzo dobra nowina o tym, że i mój grzech spotka katastrofa i mój grzech zostanie zniszczony.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-11-17

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl