WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 6,44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do ludu:
„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga».
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Oto słowo Pańskie.

Często możemy usłyszeć pytanie: Czy jesteś osobą wierzącą? Można równie szybko otrzymać odpowiedź: Tak. Oczywiście. Na czym jednak polega wiara? Czy na tym, że przy porannym i wieczornym pacierzu odmówimy Skład Apostolski, Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego? Czy wystarczą same słowa i zapewnienia? Czy nie jest tak, że wierzymy Bogu, ale tylko pod pewnymi warunkami. Dopóki Pan Bóg je spełnia, jesteśmy gotowi się pomodlić, pójść w niedzielę do kościoła, od czasu do czasu do nawet do spowiedzi. Ale jeśli tylko Pan Bóg przeciwstawi się naszym przykazaniom i zacznie wtrącać się do naszego życia, to odmawiamy dalszej współpracy, zrywamy umowę, kontrakt. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne” (J 6, 47). Wierzyć to znaczy być wiernym w codziennym życiu, w jego tych wielkich ale i drobnych sprawach, myślach, słowach i czynach Bogu i Jego przykazaniom.