WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 9,43b-45)

Druga zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.
Oto słowo Pańskie.

Dzisiaj w liturgii wspominamy św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, patrona biblistów, archeologów, tłumaczy, ale także – o czym pamięta niewielu – uczniów i studentów. Jest to postać niezwykła, fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką, życia duchowego z życiem intelektualnym.

Parafrazując słowa wersetu allelujatycznego z całą pewnością można powiedzieć, że św. Hieronim to człowiek, który na życie rzucił światło przez Ewangelię. Od niego uczymy się rozkochania w Piśmie Świętym. To On nieustannie przypomina i uświadamia, że „nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa”.