WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI, KAPŁANA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 13,31-35)

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Hasło tegorocznego roku kościelnego „Idźcie i głoście” ma swój charakterystyczny podtytuł:  „przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie – przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Dziś zagrożenie bałwochwalstwem – wspomniane w Księdze Wyjścia – jest wtedy, gdy w miejsce Chrystusa, który jest Ewangelią wstawiamy „boga ze złota”: kogoś lub coś. Sugestywnie nazwał tworzony przez siebie zakon dzisiejszy patron – św. Ignacy Loyola. Mamy być towarzyszami Jezusa, być blisko Niego i iść za Nim. Do świadectwa – czyli wstania z kanapy, aby pomóc człowiekowi w potrzebie wzywa najbardziej znany współczesny jezuita – papież Franciszek.