WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».
Oto słowo Pańskie.

Żydzi chcieli, żeby Jezus dokonał czegoś widowiskowego, co byłoby dowodem tego, że naprawdę jest On Pomazańcem Bożym. Tak jak dawno temu Jonasz był znakiem Bożym dla Niniwczyków, tak teraz Jezus był znakiem Bożym dla nich – a oni nie potrafili tego zauważyć. Królowa Saba przybyła z daleka, gdyż poznała się na mądrości Salomona; w zwiastowaniu Jonasza Niniwczycy rozpoznali autentyczny głos Boży i właściwie zareagowali nań. W dniu sądu ludzie ci powstaną, aby potępić Żydów z czasów Jezusa, którzy mieli daleko większe możliwości, ale nie skorzystali z nich. Potępienie Żydów będzie o tyle większe, o ile większe były ich przywileje. Jeżeli człowiek posiada Chrystusa, Chrystusową księgę i Chrystusowy Kościół – jest on dziedzicem wszystkich przywilejów Bożych. Jeżeli jednak lekceważy je i nie korzysta z nich, to podobnie do Żydów z czasów Jezusa jest on człowiekiem potępionym.