WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 14, 1. 7-11)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.

Zatwardziałość ludzkiego serca nie jest dostateczną przeszkodą dla Boga. Miłuje On również upartych synów Abrahama i daje ich jako znak tego, że Jego słowa są nieodwołalne. Co więcej, odrzucenie przez nich Jezusa uwolniło misję do pogan, a z ich potomków w zdecydowanej większości składa się dzisiejszy Kościół. Św. Paweł wskazuje na to, że Jezus nie powróci, nim do Kościoła nie wejdzie pełnia pogan i  w jakiś znany tylko Bogu sposób Izrael będzie zbawiony.

Z kolei w ewangelii zająć ostatnie miejsce to wyzwanie. Należy zauważyć, że jedynie tak pokorny człowiek usłyszał pod swoim adresem wyznanie: „przyjacielu”. Najpewniejsza droga do przyjaźni z Bogiem, jest uzupełniona o uniżenie się  – a to pokora.