WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 16,9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.

Oto słowo Pańskie.

Niegodziwa mamona to pieniądz, majątek. Pan Jezus nazywa ją tak, ponieważ w perspektywie wieczności nie przedstawia ona żadnej prawdziwej wartości. Kto posiada majątek i duże pieniądze, ten może wiele rzeczy. Ma wpływy, jest przez innych podziwiany. Może kupić sobie wiele rzeczy, może leczyć się u najlepszych lekarzy w najlepszych, prywatnych klinikach na świecie. W trosce o zbawienie człowieka, Pan Jezus nie cofnie się przed tym, co tylko ziemskie i ludzkie. W trosce o zbawienie należy więc korzystać z niegodziwej mamony, czyli pieniędzy. To dzięki pieniądzom wznoszone są świątynie, to dzięki nim można przyjść z pomocą tym, którym ich brakuje. „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną”. Obyśmy wzięli sobie do serca słowa Pana Jezusa i dobrze korzystali z dóbr, które wkrótce przeminą.