WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY, KAPŁANA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 8,4-15)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy zebrał się wieki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”.
Przy tych słowach wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.
On rzekł: „Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.
W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o słuchaniu słowa Bożego. Ziarno tego słowa pada obficie, ponieważ Bóg bogato rozsiewa. Często jednak zapominamy, że słowo Boga to nie jest zwykła informacja. Traktujemy Pismo Święte jak jedną z wielu książek, w której znajdujemy przepis na życie, czy informacje o Bogu czy świecie. Tymczasem Słowo Boga ma w sobie moc. Jeżeli przyjmujemy to słowo jako wypowiedziane przez samego Boga to już w tym momencie otrzymujemy błogosławieństwo i łaskę zdolną zmieniać nasze życie i dostosować je o wymagań tego słowa. Takie słuchanie słowa Bożego powoduje wzrost naszej wiary. Dlatego rozważając dzisiejszą Ewangelię zastanówmy się jak słuchamy słowa Bożego? Czy przyjmujemy je jako moc i łaskę od Boga czy tylko jako zwykłą informację?