WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 19,16-22)

Rada ubóstwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
Zapytał Go: „Które?”
Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Oto słowo Pańskie.

Postawa młodzieńca z dzisiejszej Ewangelii powinna zmusić nas do chwili refleksji na swoim życiem. Młodzieniec przestrzegał wszystkich przykazań – więc był człowiekiem pobożnym, jednak był przywiązany do rzeczy materialnych. Nie był w stanie pozbyć się wszystkich swoich posiadłości.

Zapytaj siebie w sercu jak ty byś się zachował na jego miejscu? Czy najważniejszy jest dla ciebie Chrystus? Czy może na pierwszym miejscu są rzeczy materialne a dopiero później Jezus Chrystus?