WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – UROCZYSTOŚĆ

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 5,1-12a)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Oto słowo Pańskie.

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Słowo Boga stanowi zachętę, abyśmy nie ulegli rozgoryczeniu i nie utracili nadziei. Oczekiwanie na przybycie Boga oraz szukanie Jego woli to najgłębsza treść bycia chrześcijaninem. Pokładać nadzieję w Panu i poznawać Boga dzięki wypełnianiu Jego woli, oto zadanie przed każdym chrześcijaninem.

Osiem błogosławieństw  to wielka karta Ewangelii, ale to również tekst wielkiej nadziei. Bóg wskazuje, że z płaczu, niesprawiedliwości, upokorzenia, potrafi doprowadzić do świętości,  gdy będzie człowiek to wszystko przeżywał w zjednoczeniu z Nim.