WTOREK I TYGODNIA ADWENTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Łk 10,21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Obudzić w sobie dziecko

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że jedną z najważniejszych rzeczy, do których wezwani jesteśmy w naszym życiu duchowym, jest obudzenie w sobie dziecka. Nie chodzi tutaj jednak o infantylizm lub tani sentymentalizm. Każdy z nas wezwany jest do tego, aby z Łaski Bożej narodzić się na nowo i ukształtować w sobie postawę bezgranicznej ufności do Boga; takiej ufności, z jaką małe dziecko w pełni i bez lęku powierza się swoim rodzicom. Tylko przekroczenie tej, jak by się mogło zdawać, prostej granicy może zaowocować rozpoczęciem prawdziwej drogi wiodącej do poznania Boga. On pragnie się objawiać każdemu z nas i nieustannie szuka dróg prowadzących do nas. Niestety, zbyt często jesteśmy zamknięci w naszym zimnym racjonalizmie i nie potrafimy otworzyć oczu, aby Go dostrzec. On nie ukrywa się przed nami, ale jeśli nie odnowimy w sobie ufności wobec Niego, jeśli nie zrozumiemy, że podstawą naszego chrześcijaństwa jest dziecięctwo Boże otrzymane na chrzcie, to trudno nam będzie nieustannie utrzymywać na Nim nasz duchowy wzrok.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-12-5

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com