WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA  (Mt 6,7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Oto słowo Pańskie.

W dziesiejszej Ewangelii Jezus uczy nas jaka powinna być modlitwa? Jednym z warunków dobrej modlitwy jest powściągliwość w słowach. Na modlitwie nie chodzi o ilość słów, ale o serce. „Sercem skruszonym nie pogardzisz Panie”. Szczerze się modlić to być zawsze z Bogiem, jednoczyć się z Nim. Jeżeli modlitwa jest rozmową z Bogiem, to należy dać Mu czas, aby mógł nam odpowiedzieć. My dużo mówimy, ale czy potrafimy dobrze słuchać? Przecież dobre myśli, natchnienia są często odpowiedzią Pana Boga na nasze problemy i pytania. Na koniec warto zauważyć, że modlitwa, której uczy nas Pan Jezus jest zwięzła, ale w swych siedmiu prośbach zawiera wszystko, na czym powinno nam zależeć. Pan Jezus zwraca jednak szczególną uwagę na postawę przebaczenia, bo o nią jest najtrudniej w życiu ludzkim. Tymczasem nie jest wielki ten, kto obraża, ale ten, kto umie przebaczyć. „Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”.