WTOREK II TYGODNIA ADWENTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 18,12-14)
Bóg nie chce zguby zbłąkanych

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam : cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.

Komentarz
Jezus daje świadectwo o miłości ojcowskiej wobec każdego człowieka. Zaświadcza, iż Bóg miłuje człowieka i troszczy się o niego codziennie, każdego traktując jako swoje dziecię. Każde jest mu drogie i umiłowane. Za każdym będzie „chodził”, szukając zaginionego. Bo każdy dla Niego jest tym małym, bezradnym. Bóg szuka powodów do kochania człowieka, nawet gdy tych powodów brakuje. Dla Boga nie ma ludzi straconych i takich, których nie da się uratować. Żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Jezus nie zna słowa beznadzieja.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com