WTOREK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mk 3,31-35)

Prawdziwi krewni Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Wydaje się, że Jezus dość szorstko potraktował swoją Matkę i braci. Na informację o ich przybyciu do Niego stawia pytanie, kto właściwie jest Jego krewnymi. I odpowiada: Ten, kto pełni wolę Bożą. Surowe z pozoru słowa Jezusa nie są kierowane do Matki i braci, są kierowane do tych, którzy je słuchali i do nas. To nie słowa odrzucenia rodziny, to słowa budujące większą rodzinę, rodzinę w wierze – Kościół. Jezus uzmysławia nam, że o przynależności do Boga nie decydują formalne powiązania czy znajomości, ale tylko i wyłącznie nasze otwarcie na Bożą łaskę. Kto wypełnia wolę Boga, ten staje się prawdziwym członkiem Kościoła i bratem Jezusa. To naprawdę ogromne wyróżnienie i zaszczyt.
Jak w moim życiu zabiegam o realizację woli Boga?

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.