WTOREK V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (J 8,21-30)

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Słowa Pana

Czytając słowa Jezusa o odchodzeniu, wywyższeniu i wypełnianiu woli Ojca z dzisiejszej perspektywy, już po Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu, z pewnością rozumiemy więcej niż faryzeusze. Choć i wówczas Mistrz z Nazaretu musiał wypowiadać je z wielką mocą, skoro – jak zapewnia Jan Ewangelista – „wielu uwierzyło w Niego” (J 8, 30). Słowo Boże ma tę przedziwną właściwość, że jest w stanie dotknąć z mocą ludzkiego serca niezależnie od tego, czy jest rozumiane. Które ze słów Jezusa są dla mnie szczególnie ważne? Czy są takie wypowiedzi, zdania, frazy, do których powracam?

Panie Jezu, z wiarą pragnę żyć Twoimi słowami. One są dla mnie lekarstwem, mądrością i siłą. Spraw, by jak lampa oświetlały drogę, po której kroczę.

https://www.paulus.org.pl/czytania

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl