WTOREK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 8,19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Oto słowo Pańskie.

W dzisiejszym Słowie Bożym Jezus zapewnia, że do Jego rodziny należą wszyscy ci, którzy pełnią wolę Ojca. Jezus przez swoje słowa, chce nam także powiedzieć, abyśmy nie zazdrościli bożego macierzyństwa Maryi, bo każdy z nas, w swoim życiu, może stać się Jego matką, jeśli tylko będzie pełnił w swoim życiu wolę Bożą. Każdy z nas może urodzić Jezusa dla świata, dla swojej rodziny. U każdego, kto będzie wypełniał bożą wolę, uobecni się żywy Jezus.

Każdy z nas może stać się matką, bratem i siostrą Jezusa. Zależy tylko od nas, od naszej zgody na pełnienie woli Bożej w naszym życiu, od naszego: „Nich mi się stanie według słów Twoich – a nie moich”. Gdy będziemy mieć taką postawę, to w naszym życiu uobecni się Jezus. Czy przyczyniam się do narodzin Jezusa w swoim życiu i u innych? Kim ja jestem dla Jezusa? Matką, bratem, siostrą czy kimś zupełnie obcym?