WTOREK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 14, 15-24)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym».
Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.
Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych”. Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Albowiem powiadani wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

Oto słowo Pańskie.

Wszyscy słuchają jakiegoś rodzaju muzyki, ale nie wszyscy są jej znawcami. Nie wszyscy potrafią poznać się na talencie takiej czy innej osoby. Nieraz po latach, po śmierci artysty, odkrywa się piękno tworzonych przez niego dzieł. Podobnie jest w dziedzinie sztuki malarstwa. Niektórzy mistrzowie pędzla przez całe swoje życie ledwo wiązali koniec z końcem, bo za swoje dzieła otrzymywali zapłatę zaledwie kilku złotych. Dziś kolekcjonerzy płacą za te same płótna setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Niewielu znawców poznało się na Jezusie Chrystusie, Jego nauce i zaproponowanej ofercie wystawnej uczty. Większość ją odrzuciła, bo miała inne, ważniejsze sprawy na głowie. Poznali się na niej ludzie prości, rybacy oraz ludzie dobrej woli. Ci pierwsi zakończyli załatwianie swoich ważnych spraw w momencie śmierci. Ci drudzy, ci, którzy poznali się na wartości uczty, cieszą się jej owocami właśnie teraz. I tak zostanie na wieki.