Wychowują w duchu patriotyzmu

9. edycja Konkurs Pieśni Religijnych i Patriotycznych odbyła się w Potoczku. Na scenie wystąpiło ponad stu wykonawców.

Konkurs odbył się 30 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Potoczku. Wzięli w nim uczniowie szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji sandomierskiej oraz uczniowie szkół województwa lubelskiego. Jak podkreślał Jan Brzozowski, dyrektor szkoły w Potoczku, jest to lekcja wychowania religijno-patriotycznego ukazująca dzieciom i młodzieży piękno naszej Ojczyzny, bogactwo pieśni patriotycznych i ucząca umiłowania Boga. – Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą ciągle, na nowo powinniśmy odkrywać. Odnajdywanie owej wartości jest chlubnym kontynuowaniem tradycji naszych ojców, którzy będąc wiernymi narodowej spuściźnie, przekazywali solidną wiedzę, kształtowali świadomość narodową i obywatelską oraz szacunek dla dobra wspólnego, a co za tym idzie, wychowywania w poczuciu patriotyzmu i miłości do Boga. Tę tradycję staramy się dziś w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku chronić oraz przekazać dzieciom i młodzieży. Państwo swoją obecnością utwierdzacie nas w tych działaniach. A organizowany dziś Gminny Rodzinny Dzień Dziecka jest wyrazem tego jak ważną rolę w każdym wymiarze życia społecznego odgrywa rodzina – podkreślał dyrektor.

Konkurs rozpoczęto od wspólnej modlitwy podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Krzysztof Woźniak, dziekan Dekanatu Modliborzyce. Eucharystię koncelebrowali proboszczowie parafii Potok Wielki ks. Artur Dyjak i Potok Stany ks. Dariusz Chowaniec. W homilii ks. Robert Utnik, asystent Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, podkreślał wartość wierności Bogu w codziennym życiu. – Dziedzictwo św. Jana Pawła II zobowiązuje nas do wierności wartościom patriotycznym i narodowym. Nie możemy kochać Ojczyzny bez miłości do Boga. Prośmy, więc naszego Patrona, aby pomógł nam być wiernymi świadkami Bożej miłości w naszym codziennym życiu – mówił kaznodzieja.

W uroczystości uczestniczył również delegat bp. Krzysztofa Nitkiewicza ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej.

Następnie rozpoczęła się część konkursowa pod hasłem „Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć”. Wystąpiło w niej blisko 30 grup wokalnych oraz solistów, co łącznie daje około stu wykonawców. Wśród uczestników konkursy znaleźli się uczniowie ze szkół noszących imię św. Jana Pawła II, szkół z terenu Gminy Potok Wielki oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych z województwa lubelskiego. Młodzi artyści prezentowali utwory patriotyczne i religijne. Zmagania konkursowe odbywały się pod patronatem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.

W konkursie w najmłodszej kategorii zwyciężyła Oliwia Sermanowicz z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Puchaczowie, następnie ex aequo Ewelina Garbacz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej i Anna Szozda z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu zaś trzecie miejsce otrzymały Wiktoria Nizioł z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim i Loretta Popek z Publicznej Szkoły Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Wyróżnione zostały: Aneta Luks z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym i Jagoda Zagóra z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku.

W kategorii zespoły ze szkoły podstawowej z klas IV-VI zwyciężył zespół wokalny z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, następnie zespół „Melodyjki” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach i Zespół „Perełki Papieskie” z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie. Wyróżniono Scholę „Barka” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach.

W najstarszej kategorii zwyciężyła Amelia Wałaszczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy i Aleksandra Tracz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim, następnie Zofia Krakowiak z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu i Katarzyna Daniel z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Ponadto wyróżnienie w tej kategorii zdobył Jakub Turek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej. A zespołowo najlepszy okazał się zespół wokalny „Ósemka” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Puchaczowie, później zespół „Sekret” ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku, zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ulanowie i zespół „Akord” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Równocześnie z trwającym konkursem muzycznym w kompleksie przyszkolnym odbywał się Rodzinny Dzień Dziecka. Organizatorzy przygotowali zabawy dla najmłodszych i rozgrywki sportowe. Przeprowadzono konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II z racji 20. rocznicy pobyty Papieża w Sandomierzu oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych „Moja mała Ojczyzna”.