Wydrza – Św. Józefa Robotnika

WYDRZA

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Robotnika

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Grębów
39-410 Grębów, Wydrza 175, tel. 15 811 28 58 www.parafiawydrza.sandomierz.opoka.org.pl
e-mail: wydrza@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wydrzy wyodrębniła się z parafii Grębów. Starania w kierunku utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w tej miejscowości podjął proboszcz z Grębowa ks. Bolesław Pilek w latach 70-tych XX w. W tym celu zakupił dom mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym, który zaadaptowano na kościół. Parafia w Wydrzy została erygowana przez bpa I. Tokarczuka 3 grudnia 1972 r. W jej skład oprócz głównej miejscowości weszła wioska Krawce. Kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika został zaadaptowany na potrzeby kultu z budynku gospodarczego w okresie od kwietnia do listopada 1972 r. Dotychczasowy budynek przedłużono, a na jego szczycie wybudowano wieżę. Nad całością prac czuwał ks. Stanisław Szudy. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp I. Tokarczuk 3 grudnia 1972 r. W latach 1973-1975 wykonano polichromię oraz urządzono prezbiterium wg wymogów liturgii posoborowej. We wrześniu 1991 r. kościół otrzymał nową elewację zewnętrzną. Natomiast w 2005 r. odnowiono wnętrze świątyni i zagospodarowano otoczenie kościoła. Świątynia jest budowlą prostą, jednonawową z trójkami wielobocznie zamkniętych okien, pokrytą blaszanym dachem. Fronton kościoła został zdominowany przez wybudowaną na planie prostokąta wieżę o czterospadowym namiocie dachu z krzyżem. Jej ściany zawierają kilka małych okienek, poniżej których znajduje się szerokie zadaszenie nad wejściem głównym oparte na dwóch filarach. Wnętrze dopełnia drewniany ołtarz z obrazem patrona parafii umieszczony pomiędzy dwoma witrażami.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 11.00, 19.00
– w dni powszednie: 19.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 19.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Józefa Robotnika (1 maja).

Kościół filialny

Krawce – kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, położony 4,5 km od świątyni parafialnej. Zbudowany został w latach 1982-1989 wg projektu inż. Adama Abrama z Sandomierza. Inwestycję prowadził ks. Stanisław Frączek. Kościół należy do utrzymanych w stylu tradycyjnym nowoczesnych świątyń: jednonawowy, z pewnego rodzaju nawą poprzeczną, ceglany o kurtynowych ścianach poprzecinanych podłużnymi oknami. Jest to projekt powtarzany kilkukrotnie w diecezji i poza nią. Na ścianie prezbiterium znajduje się krucyfiks ozdobiony po bokach jakby spływającymi z góry promieniami.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 17.00, zimą 16.00.
Odpust: MB Saletyńskiej (19 września).

Do parafii należą: Krawce, Wydrza (część: numery 101 do końca).

Ogólna liczba mieszkańców: 1695.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Krucjata Życia Poczętego, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarze:
Grębów – parafialny, odległość od kościoła 5 km.
Krawce – parafialny, przy kościele.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Eugeniusz Różański