Wyjątkowy koncert

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbył się 10. Koncert Kolęd i Hymnów Prawosławnych.

Zebrani w Sali Rycerskiej muzeum mogli usłyszeć wykonanie najpiękniejszych pieśni mówiących o Bożym Narodzeniu. Wystąpiły trzy zespoły: chór dziecięco-młodzieżowy parafii prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku, mieszany Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia”, oraz Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”.

Wśród zaproszonych gości obecny był Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Dziękując organizatorom i artystom, podkreślił, że koncert wpisuje się w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

– Wykonane dzisiaj po mistrzowsku kolędy oraz hymny liturgiczne są w jednakowej mierze wyznaniem wiary i modlitwą. Ukazują bogactwo chrześcijaństwa, będącego polifonią tradycji, obrzędów i języków. Dzięki Duchowi Świętemu tworzą one niezwykłą symfonię. Jej dźwięk nie jest obcy wnętrzom naszego zamku królewskiego, który podobnie jak Sandomierz, był przez wieki miejscem spotkania Wschodu i Zachodu – mówił bp Nitkiewicz.

Głównym organizatorem 10. Koncertu Kolęd i Hymnów Prawosławnych jest ks. Marcin Chyl, proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu.

– Każdego roku cieszę się z wysokiej frekwencji, która mobilizuje mnie do dalszej organizacji tego rodzaju wydarzeń. Koncert kolęd i hymnów prawosławnych otwiera oczy społeczeństwu sandomierskiemu na kulturę wschodnią i inną tradycję przeżywania świąt Bożego Narodzenia. W moim odczuciu takie wydarzenie jest potrzebne dla naszego miasta – mówił ks. Marcin Chyl.

Na zakończenie jubileuszowego 10. Koncertu Kolęd i Hymnów Prawosławnych chóry zaśpiewały wspólnie kolędę „Chrystus się rodzi”.

Podobne koncerty odbyły się w Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu.