Wyróżnienie za dorobek naukowy, teologiczny i duszpasterski

Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego

Foto - Archiwum TNS

Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, które odbyło się 23 marca br. nadano godność Honorowego Członka TNS ks. prof. dr hab. Józefowi Krasińskiemu. Uroczystą laudację ku czci ks. prof. dr hab. Józefa Krasińskiego w imieniu nieobecnego wnioskodawcy doktora Damiana Gila, odczytał Marcin Kapka – Członek Zarządu TNS. Przekazanie tytułu odbyło się w miejscu zamieszkania Księdza Profesora przy ul. Mariackiej w Sandomierzu. W imieniu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego Akt nadania Honorowego Członkostwa TNS oraz symboliczny bukiet kwiatów przekazała delegacja w składzie: dr hab. Anna Szylar – Prezes TNS, Krzysztof  Burek – Wiceprezes TNS, Tadeusz Frańczak-Prochowski – Sekretarz TNS, Marcin Kapka – Członek Zarządu TNS oraz dr Urszula Stępień.

Warto przywołać najważniejsze informacje z życiorysu tego wybitnego teologa.

Ks. prof. Józef Krasiński urodził się 21 lutego 1930 r. w Kazimierówce, należącej do parafii Skaryszew (wówczas należącej do diec. sandomierskiej, obecnie radomskiej). W 1950 r. ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Sandomierzu (obecnie Collegium Gostomianum) i rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1955 r. w katedrze sandomierskiej z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. Po święceniach młody i zdolny neoprezbiter został skierowany przez Ks. Biskupa na studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na KUL. W 1958 r. (czyli w trzecim roku studiów doktoranckich) obronił pracę doktorską nt. „Nauka teologiczna Piotra z Goniądza”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Granata (późniejszego rektora KUL, obecnie kandydata na ołtarze).

Po nadaniu stopnia doktora, został obciążony rocznym wikariatem i prefekturą w parafii św. Jana w Radomiu. W 1959 r. został skierowany do pracy w WSD w Sandomierzu, gdzie przeszło 50 lat wykładał teologię dogmatyczną i ekumeniczną. Od 1989 r. był związany z warszawską Akademią Teologii Katolickiej, a następnie po zmianach z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał również w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu. Był także prefektem sandomierskich szkół średnich. W 1987 r. odbyło się Jego kolokwium habilitacyjne na KUL, gdzie na podstawie książki „Przez teologiczne cnoty wiary, nadziei i miłości ku cywilizacji miłości” (Sandomierz 1987), nadano mu stopień dr hab. nauk teologicznych. W 1998 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Dorobek naukowy ks. Profesora jest bardzo bogaty, obejmuje kilkaset artykułów naukowych, kilkadziesiąt książek, redakcje Kroniki Diecezji Sandomierskiej w latach 1982-2018. Wypromował 40 doktorów, pełnił funkcję recenzenta w licznych postępowaniach awansowych. W latach 1977-1982 r. pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, do niedawna posługiwał jako kapelan Domu Prowincjonalnego Sióstr Służek w Sandomierzu. Wykładał we wszystkich krajach na świecie, biegle mówi w kilku językach obcych. Jego zasługi zostały dostrzeżone przez Władze Kościelne. Otrzymał nominacje na kanonika honorowego (1976), następnie gremialnego (1977), prałata (1989) i prałata dziekana (1994) Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. W 1995 r. został kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, a w 2002 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem). Wśród Jego najważniejszych pozycji monograficznych należy wyróżnić m.in.: „Portret teologiczny Ratzingera – Benedykta XVI”, Sandomierz 2009; „Z kart magisterium Kościoła”, Sandomierz 1998; „200 lat Konstytucji 3 maja w życiu narodu i Kościoła”, Sandomierz 1991; „Milenium Św. Wojciecha 997-1997”, Sandomierz 1997; „Homo religiosus: podmiotowo-personalistyczne ujęcie fenomenu religijnego”, Sandomierz 2002; „Kościoły i obrządki wschodnie: Sanktuaria, skarby kultury”, Sandomierz 2012; „Bł. ks. Stefan Grelewski”, Włocławek 2001.

Marcin Kapka

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl