Wystawa o kard. Kozłowieckim w Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007).” W uroczystości udział wzięli między innymi biskup Edward Frankowski – prezes Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, senator RP Jarosław Rusiecki, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Paweł Lubieniecki, przedstawiciele władz miasta i powiatu ostrowieckiego, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na czele z kanclerzem Józefem Tyburczym i dziekan Grażyną Kałamagą, księża i wierni dekanatu ostrowieckiego na czele z dziekanem księdzem prałatem Janem Sarwą, księża związani z działalnością misyjną oraz przedstawiciele Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” – organizatorzy wystawy.

Otwarcie wystawy było poprzedzone Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza, a następnie w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się sympozjum o misji Kardynała Adama Kozłowieckiego w Afryce i emisja filmu „Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie” w reżyserii Pawła Zarzyckiego.

Kardynał Adam Kozłowiecki pochodził z Huty Komorowskiej niedaleko Kolbuszowej. Urodził się 1 kwietnia 1911 r. w rodzinie zamożnych ziemian. Powołanie do życia zakonnego zrodziło się w wieku młodzieńczym. Początkowa dezaprobata ze strony ojca Adama Kozłowieckiego (seniora) nie zniechęciła przyszłego kapłana.

Podczas II wojny światowej ksiądz Adam Kozłowiecki był więźniem Auschwitz i Dachau. W książce  „Ucisk i strapienie” opisał zdarzenia i odczucia z pobytu w tych miejscach, wspominając współwięźniów. Nie żywił uraz do oprawców, ale był zwolennikiem budowania pokoju. Po  trudnych doświadczeniach przeżytych w obozach koncentracyjnych nie powrócił do Polski, ponieważ przyjął propozycję podjęcia pracy misyjnej w Zambii (dawna Rodezja Północna), by pomóc w tej działalności innym jezuickim misjonarzom. Posłuję tę, jako uczeń Chrystusa,  pełnił z oddaniem i gorliwością przez 61 lat. Zmarł 28 września 2007 r. w Lusace i tam został pochowany. Kardynał Adam Kozłowiecki odznaczał się życzliwością, wytrwałością, pogodą ducha, poczuciem humoru, a nade wszystko wrażliwością na potrzeby innych ludzi.

Wystawa składa się z 24 plansz, stołów multimedialnych i wizualizacji w systemie 3D. Prezentowana była już w Zambii i Rzymie. Do 9 marca 2018 r. będzie można ją oglądać w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12 blok B w godzinach 8.00 – 15.00, później ma być prezentowana w Kielcach, Szczecinie i Warszawie.

Arch. Fundacji

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com