Wyznawajmy publicznie naszą wiarę

Po ograniczeniach spowodowanych pandemią, na nowo wróciły tradycyjne obchody Niedzieli Palmowej.

Wierni z palmami zgromadzili się na sandomierskim Rynku pod figurą Matki Bożej, gdzie bp Krzysztof Nitkiewicz poświecił przyniesione palmy, odczytana została Ewangelia o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a następnie uformowała się procesja do Bazyliki Katedralnej na Mszę św., której przewodniczył Biskup Ordynariusz. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani, młodzież przybyła z różnych stron diecezji, Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej oraz wierni.

Biskup Nitkiewicz mówił w homilii o różnych postawach wobec Chrystusa.

– Religijna egzaltacja mieszkańców Jerozolimy, witających oczekiwanego Mesjasza, zamieniła się w furię, w nienawiść, bo tenże Mesjasz zawiódł pokładane w nim oczekiwania. Można by więc powiedzieć, że tłum jest zawsze po stronie mocniejszego, po stronie zwycięzcy. Najpierw z Chrystusem, a następnie po stronie Jego oprawców. Kiedyś z Kościołem, a dzisiaj coraz częściej przeciwko niemu.
A czy my nie należymy także do partii oportunistów? Przechodzimy przecież z jednej strony na drugą tam, gdzie jest lepiej, gdzie więcej zapłacą, gdzie czujemy się bezpieczniej. Przynajmniej tak nam się wydaje. Jesteśmy więc z Chrystusem i przeciwko Niemu, przez myśli, słowa i czyny. Znakiem współczesnych czasów są głośne odejścia, określane z angielskiego „coming out”. Osobiście widzę w tym teatralną inscenizację, ukierunkowaną na zdobycie rozgłosu, bo w gruncie rzeczy nic się nie zmienia. Człowiek ogłasza, że występuje z Kościoła, w którym od lat go nie było, a przynależność miała charakter czysto formalny. To jest ten sam rodzaj egzaltacji, jaka udzieliła się jerozolimskim tłumom.
Zawsze jednak można zmienić swoje życie naprawdę, zmienić je na lepsze. Zawsze można stanąć ponownie po stronie prawdy jak św. Piotr, Szymon z Cyreny i rzymski setnik, który przeprowadził egzekucję Pana Jezusa. Jedynym, który nie odrzucił od siebie zła, nie zerwał z grzechem, jest Judasz. Ten grzech ostatecznie go zmiażdżył.
Mówi łacińska sentencja: errare humanum est sed in errare perseverare diabolicum. Błądzenie jest ludzką rzeczą, lecz trwanie w błędzie diabelską. Bóg daje nam czas, szansę, okazję do nawrócenia. Zapłaczmy nad naszymi grzechami jak św. Piotr, zaakceptujmy krzyż za przykładem Szymona z Cyreny, dokonajmy publicznego wyznania wiary jak setnik. Jeśli to uczynimy, staniemy się nowymi ludźmi – powiedział biskup.

Po Mszy świętej zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Komisja konkursowa w składzie: Natalia Łukawska, prezes KSM, Wiktoria Ciździel, zastępca oraz Barbara Zbyrad wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach, a nagrody zwycięzcom wręczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Jak mówił ks. Damian Zieliński, asystent KSD, jeszcze w tym roku konkurs organizowany był zdalnie. – W konkursie, który był prowadzony w formie on-line, zgłoszono 70 palm wielkanocnych. Komisja brała pod uwagę estetykę wykonania palmy, zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, różnorodność i bogactwo użytych materiałów, własnoręczność wykonania elementów – mówił ks. Zieliński.

Pierwsza Wspólnoty:
1. KSM Krzątka
2. KSM Połaniec
3. KSM Staszów
Wyróżnienie: Oaza z MBKP Sandomierz

Druga Parafie/Szkoły:
1. Klasa VI Szkoła Podstawowa w Kleczanowie
2. Klasy I-III Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli
3. Grupa V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie
Wyróżnienie: Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Trzecia Praca Indywidualna:
1. Weronika Klocek
2. Maciej Waśko
3. Kornelia Wilczyńska
Wyróżnienie: Kinga Skrzypczyk