Wzór dojrzałego chrześcijanina

Uroczystości ku czci św. Marcina w kolegiacie opatowskiej.

W opatowskiej kolegiacie obchodzono uroczystości związane ze świętem patronalnym parafii, kapituły i samego miasta poświęconych św. Marcinowi z Tours. Podczas odpustowej Mszy św. modlono się dziękując Bogu za dar niepodległości Ojczyzny. Wspólna uroczystość zgromadziła członków kapituły kolegiackiej oraz diecezjalnych kapituł, przedstawicieli organizacji i instytucji społecznych, liczne poczty sztandarowe, harcerzy, młodzież szkolną oraz mieszkańców miasta. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Podczas homilii bp K. Nitkiewicz powiedział, że chociaż kultura masowa kojarzy św. Marcina z gęsiną i rogalami, jest on przede wszystkim potężnym niebieskim orędownikiem i świadkiem Chrystusa.

– Święty Marcin nie uciekał od problemów charakteryzujących epokę w której żył. Chodziło nie tylko o biedę i ucisk dotykające niektóre kręgi społeczeństwa, ale również o spory doktrynalne dzielące ówczesny Kościół oraz dekadencję moralną. Nasz święty angażował się osobiście i bez najmniejszej zwłoki w rozwiązywanie problemów. Nie brakowało mu również konsekwencji i wytrwałości, kiedy spotykał się z kontestacją i atakami. Jego autorytet wynikał nie tyle z godności biskupiej, co ze świętości życia. Wielkość św. Marcina polegała na tym, że potrafił zniżyć się do poziomu ostatniego z ostatnich. We wszystkim podobny do Chrystusa, nie głosił samego siebie, płonął miłością do każdego, a zarazem troszczył się o dobro, jakie stanowi wspólnota. Jest dla nas wzorem dojrzałego chrześcijanina i wspaniałego, bogatego człowieczeństwa. Jest przykładem dla pasterzy Kościoła i wiernych, dla sprawujących władzę, dla osób zaangażowanych w działalność społeczną. Wiara nie może być tylko dodatkiem do życia. Nie może być na pokaz, a jednocześnie nie sposób jej oddzielić od zawodu, funkcji czy urzędu, jak domagają się środowiska laickie i antyklerykalne. Ona powinna zawsze inspirować i dawać siłę do postępowania w duchu Ewangelii – podkreślał biskup.

Na zakończanie wspólnej modlitwy bp K. Nitkiewicz ogłosił nominacje na funkcje w opatowskiej kolegiacie. Prałatem scholastykiem został ks. Szczepan Janas, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie, zaś kanonikiem gremialnym został ks. Stanisław Chmielewski, proboszcz parafii w Osieku.

Po Mszy św. biskup poświęcił figurę św. Marcina, patrona parafii, kapituły i miasta ustawioną na wzgórzu przy kolegiacie.

– Święty Marcin jest czczony od niemal tysiąca lat w Opatowie. Jest on opiekunem naszej świątyni, kapituły, a także od czasów współczesnych jest także patronem miasta. Jest dla nas wzorem, jako święty i oręduje za nami u Boga. Modlimy się do św. Marcina w każdy 11 dzień miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa jemu poświęconego. W tym roku byliśmy z pielgrzymką parafialną w Tours, gdzie jest pochowany św. Marcin. I właśnie z tego miejsca została przywieziona mała statuetka świętego, na wzór, której została wykonana figura św. Marcina, którą z racji 1700. rocznicy jego narodzin wyeksponowaliśmy na parafialnym wzgórzu – powiedział ks. Michał Spociński, proboszcz parafii.