Wzrastamy na ich wierze

Ponad 2 tys. osób wzięło udział w jubileuszowej pielgrzymce do relikwii patronów diecezji; św. Stanisława biskupa i męczennika w Krakowie oraz bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

Od wczesnych godzin rannych z parafii naszej diecezji ruszały zorganizowane grupy w pielgrzymkach autokarowych oraz indywidualni pielgrzymi do miejsc związanych z życiem i działalnością patronów Diecezji Sandomierskiej. Pielgrzymka była podsumowaniem obchodów 200-lecia powstania diecezji oraz wspólnym dziękczynieniem za łaski otrzymane podczas roku jubileuszowego. Wraz z diecezjanami do relikwii św. Stanisława i bł. Wincentego pielgrzymowali: Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, kapłani, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych.

Miejscem pierwszego spotkania pątników była archikatedra na Wawelu, gdzie w Ołtarzu Ojczyzny znajdują się relikwie św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Historię katedry i życie św. Stanisława przybliży zebranym w pielgrzymom ks. prof. Jacek Urban.

Całą wspólnotę pielgrzymów wraz z biskupami i kapłanami powitał ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz archikatedry wawelskiej.

Mszy św. sprawowanej przy konfesji św. Stanisława przewodniczy bp K Nitkiewicz wraz z bp Edwardem Frankowskim, ks. Jerzym Dąbkiem, wikariuszem generalnym oraz kapłanami, którzy przybyli wraz z pielgrzymami.

– Kościół wyrasta z ziarna Ewangelii rzuconego w ludzkie serca i z przyjęcia sakramentu Chrztu. Św. Stanisław rzucał hojnie to ziarno na naszą sandomierską ziemię jako biskup krakowski. Ten zasiew zrosił obficie męczeńską krwią. Pragnął bowiem dla swoich wiernych i dla całej ziemskiej ojczyzny prawdziwej pomyślności. Chociaż mamy podobne pragnienia, nie potrafimy ich w pełni zrealizować. Za dużo w nas świata, któremu ulegamy, za mało Bożego ducha. A ten świat tworzy sobie różnych super herosów, żeby ich potem detronizować. Tylko ludzie święci są zawsze wielcy. Dlatego potrzebujemy przykładu i wsparcia św. Stanisława – naszego niebieskiego patrona. Sami sobie nie poradzimy. W tym właśnie ma nam pomóc wpisana w rok jubileuszowy pielgrzymka do jego relikwii i wspólna modlitwa – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz, rozpoczynając Mszę św.

Podczas homilii ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny, wskazał, że biskup Stanisław ze Szczepanowa poświęci swoje życie broniąc zasad ewangelicznych, a rozwój jego kultu stanowił o jedności naszego narodu. – Patron naszej diecezji – św. Stanisław poniósł śmierć broniąc zasad moralność, które obowiązują wszystkich – i lud i władających nim władców. Naraził się ówczesnym władcom życia społecznego i państwowego, a w konsekwencji został zamordowany z rozkazu króla Bolesława Śmiałego. Rozwijający się kult św. Stanisława stanowił dowód jedności narodu polskiego. Dziś pielgrzymując do jego relikwii i wpatrując się w jego postać, módlmy się o tę jedność w naszym narodzie, naszych wspólnotach parafialnych, w naszych rodzinach – mówił kaznodzieja. – Obserwując współczesny świat możemy stwierdzić, że w zasadzie nic się nie zmieniło albo niewiele, w podejściu do nauki Pana Jezusa. Zasady Dekalogu i Ewangelii nadal budzą sprzeciw wielu środowisk, grup wpływu lub osób uzurpujących sobie władzę nad duszami i umysłami ludzkimi. Walka przybiera różne formy, a jedną z nich jest dzielenie ludzi między sobą, pozbawianie zaufania i wiarygodności. My jednak musimy pamiętać, że zostaliśmy powołani do osiągnięcia nieba, zmierzając do tego celu we wspólnocie – podkreślał ks. Jerzy Dąbek.

Na zakończenie Mszy św. bp Nitkiewicz udzielił pielgrzymom błogosławieństwa relikwiami św. Stanisława. Następnie wierni mogli uczcić relikwie świętego w adoracji i osobistej modlitwie.

Dzięki uprzejmości gospodarzy katedry wawelskiej pielgrzymi mogli zejść do krypt królewskich i zwiedzić zabytkową świątynię Wiele grup pielgrzymów udało się także do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz do innych krakowskich kościołów.

Kolejnym punktem wspólnego pielgrzymowania był klasztor cystersów w Jędrzejowie, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia i zmarł bł. Wincenty Kadłubek. W jędrzejowskim kościele pielgrzymów powitał ojciec opat Edward Stradomski. Modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo ku czci bł. Wincentego. poprowadził bp Frankowski. Pielgrzymów relikwiami bł. Wincentego Kadłubka pobłogosławił bp K. Nitkiewicz.

Na zakończenie każdy z pielgrzymów mógł ucałować relikwie błogosławionego Mistrza Wincentego.

– Ta pielgrzymka jest dla nas bardzo cennym czasem, gdzie możemy poprzez wstawiennictwo naszych patronów polecić osobiste sprawy i intencje. Naszej parafii patronuje św. Stanisław, dlatego tym bardziej byliśmy zmobilizowani do nawiedzenia jego grobu. Także wizyta w kryptach królewskich w 100. rocznicę odzyskania niepodległości była dla nas dużym przeżyciem – podkreślał pan Krzysztof.