XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 16,13–20)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

Pytanie które Jezus skierował do Apostołów w okolicach Cezarei Filipowej kieruje również i do nas: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jeśli przeprowadzili byśmy ankietę wśród przechodniów na ulicy, to odpowiedzi byłby różne, podobnie jak odpowiedzi współczesnych Jezusowi. Najważniejsza jednak jest odpowiedź, którą damy Mesjaszowi w swoim sercu i będziemy ją potwierdzali w naszym codziennym postępowaniu. Czy dziś dasz radę powiedzieć razem ze Świętym Piotrem: Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego.