XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 18,21–35)

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Oto słowo Pańskie.

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest przebaczenie. Na pytanie Piotra o przebaczenie („Panie ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?”) Jezus daje jednoznaczną odpowiedź. Należy przebaczać zawsze („Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”). Przebaczenie bliźniemu jest chrześcijańskim obowiązkiem.

Człowiekowi jest trudno zdobyć się na przebaczenie, choć sam często go pragnie i z niego korzysta. Kto jednak nie jest gotowy do przebaczenia, prawdopodobnie nie zrozumiał jeszcze jak bardzo Bóg go umiłował i jak wiele mu przebaczył.

Przypowieść o nielitościwym dłużniku pokazuje wielkość Bożego przebaczenia, które przekracza wszelkie granice. Bóg chce, byśmy Go naśladowali w przebaczaniu tym, którzy wyrządzili nam zło. Poza tym przebaczenie naszych win Bóg uzależnił od tego, jak my przebaczamy naszym bliźnim. Skorzystajmy z tej szansy kiedy przyjdzie na nas kolej, nie zamykajmy naszego serca, jak to uczynił sługa z przypowieści.