Z Chrystusem cierpiącym ulicami miasta

W przeddzień Niedzieli Palmowej mieszkańcy Sandomierza modlili się podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Miejska Droga Krzyżowa należy do wieloletniej tradycji Sandomierza, będąc ukoronowaniem nabożeństw pasyjnych odprawianych w okresie Wielkiego Postu. Tegoroczną Drogę Krzyżową poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa. W nabożeństwie pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza uczestniczyli wierni sandomierskich parafii, kapłani, alumni Seminarium Duchownego, siostry zakonne, parlamentarzyści PiS i radni miejscy oraz Rycerze Kolumba. Grupy te niosły kolejno krzyż, począwszy od kościoła pw. św. Józefa przez ulicą Ogrodową, Słowackiego, Armii Krajowej, Cieśli, Maciejowskiego, Ożarowską, aż do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Rozważania i śpiew prowadzili członkowie sandomierskiej wspólnoty ewangelizacyjnej oraz młodzież.

Na zakończenie nabożeństwa, Biskup Ordynariusz podziękował wszystkim uczestnikom, organizatorom, policji i służbom porządkowym. W wygłoszonym słowie, bp Nitkiewicz przypomniał, że Pan Jezus jest nadal wyśmiewany, niesłusznie oskarżany i skazywany na śmierć. Prześladowcy Jezusa są jednocześnie wrogami Kościoła przez którego posługę niesie On człowiekowi zbawienie.

– Dołączyliśmy dzisiaj do Chrystusa dźwigającego krzyż. Podobnie jak przed dwoma tysiącami lat, Jego zmagania mogą wydawać się bezsensowne i skazane na klęskę. On jednak odniósł zwycięstwo, pokonał śmierć i wyrwał ludzkość z mocy szatana. Ta historia stale się powtarza i jeśli poszliśmy śladami Pana Jezusa, jest to właśnie droga prowadzącą do podobnego zwycięstwa w Nim i przez Niego. On nam dodaje otuchy mówiąc: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Niech to zanurzenie się w zbawczym misterium Chrystusa przyczyni się do nawrócenia naszych serc. Ufam również głęboko, że jest nas tutaj wystarczająco dużo, żeby rozpocząć pozytywne przemiany w rodzinach, w środowisku zawodowym i w naszym mieście. Wszystko bowiem  możemy w tym, Który nas umacnia (por. Flp 4,13) –  mówił biskup.