Z dziedzictwem w przyszłość

To tytuł książki autorstwa dr Renaty Pomarańskiej, która ukazuje mozaikę postaci i wydarzeń składających się na dwa wieki Diecezji Sandomierskiej.

W roku jubileuszowym 200. lecia Diecezji Sandomierskiej, do rąk czytelników trafia interesująca książka poświęcona historii i teraźniejszości Kościoła lokalnego. Mówi o świętych i błogosławionych, którzy wywarli wpływ na życie religijne i społeczne, opowiada losy duchownych, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, omawia struktury organizacyjne oraz instytucje diecezjalne i zakonne. Pozwala odbyć duchową pielgrzymkę do sanktuariów. Stanowi cenne kompendium wiedzy o Diecezji Sandomierskiej.

– Trzeba wiedzieć skąd się przybyło i dokąd się zmierza. Takie zadanie stoi przed każdym człowiekiem, jak przed określonymi grupami, wspólnotami, narodami, a nawet jednostkami administracyjnymi takimi jak diecezja. (…) Jubileusz dwusetnej rocznicy utworzenia diecezji sandomierskiej inspiruje do podjęcia refleksji na temat jej przeszłości i teraźniejszości, by móc zaangażować się w jej przyszłość. Spoglądając z perspektywy dwustu lat, łatwiej zrozumieć pewne decyzje, postawy, a przede wszystkim uświadomić sobie zbawczą obecność Boga w dziejach Kościoła sandomierskiego – pisze autorka Renata Pomarańska we wprowadzeniu.

– Słowo „diecezja”, posiada dla mnie wymiar bardzo osobisty, wręcz rodzinny. Ma oblicze biskupów, księży i sióstr zakonnych, ojców, matek i dzieci, starszych i chorych. Kojarzy się z pięknem konkretnych świątyń oraz sprawowanej w nich liturgii. Tak było w Białymstoku i w Rzymie. W przypadku Diecezji Sandomierskiej chodzi o więzi szczególne. Zostałem z nią przecież zaślubiony decyzją Ojca św. Benedykta XVI i przez przyjęte święcenia biskupie. Wielki św. Augustyn mówi do swoich kapłanów i wiernych: „Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem”. Odkrywam ciągle na nowo tę prawdę i staram się według niej żyć – napisał we słowie wstępnym bp Krzysztof Nitkiewicz.

Książka napisana pięknym językiem, podzielona jest na siedem rozdziałów tematycznych i liczy 320 stron.

– Bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. To swoiste dziedzictwo, które pozwala trwać dalej – podkreśla autorka.

Ksiązka ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu.