Z otwartymi dłońmi

W Tygodniu Miłosierdzia w Rudniku nad Sanem modlono się za osoby samotne, bezdomne, chore i w podeszłym wieku.

Dnia 10 kwietnia w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Marek Walczak, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu. Mszę św. poprzedziła wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Waldemar Farion, proboszcz rudnickiej parafii. Na wspólną modlitwę przybyły osoby bezdomne ze schroniska w Sandomierzu wraz z opiekunami. Z Rudnika nad Sanem samotne matki i kobiety bezdomne, osoby niepełnosprawne z WTZ i ŚDS, oraz członkowie Klubu Seniora, uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas i wolontariusze. Przybyli także pracownicy Caritas z Bojanowa, rehabilitanci, opiekunowie, terapeuci z ośrodków opiekujących się osobami samotnymi, starszymi, chorymi, bezdomnymi i niepełnosprawnymi. W Eucharystii uczestniczyli również mieszkańcy Rudnika nad Sanem. – Najważniejszym przesłaniem Tygodnia Miłosierdzia jak i naszego spotkania jest to, iż mamy żyć zgodnie z nakazem Zmartwychwstałego Jezusa, czerpać z Miłosierdzia Bożego, nieść miłość naszym bliźnim i tym wszystkim, którzy potrzebują wsparcia, opieki, wskazania właściwej drogi życia. Dzielenie się dobrem z drugim człowiekiem, życie obok niego i wrażliwość na jego potrzeby są drogowskazem dla nas wszystkich, punktem wyjściowym do otwarcia się na Boże Miłosierdzie i jednocześnie drogą do zbawienia – podkreślał ks. M. Walczak.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim obudzenie w nas czujności na potrzeby bliźnich, osób chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych, prześladowanych, opuszczonych i niepełnosprawnych. Dni te są okazją do pogłębienia własnej refleksji i otwarcia się na czynienie aktów miłosierdzia wobec innych. Są też okazją do zaprezentowania pracy i poświecenia różnych organizacji charytatywnych, które stanowią zachętę do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl