Za przykładem Najświętszego Serca Jezusowego

W bazylice katedralnej w Sandomierzu odbyło się spotkanie i czuwanie modlitewne Wspólnot Dzieła Intronizacji Serca Jezusowego z całej diecezji.

Wydarzenie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której można było skorzystać z sakramentu pokuty. Następnie Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Olszówka, opiekun wspólnoty.

Homilię do zebranych wygłosił Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował obecnym za modlitwę w intencji powołań oraz poprosił o modlitwę za młodzież rezygnującą z lekcji religii. Kaznodzieja zachęcał również zebranych do podejmowania decyzji po ich przemodleniu.

– Ewangelia wyznacza jak zawsze kierunek naszej drogi. Pan Jezus przypomina dzisiaj o przykazaniu miłości. Znamy je od dziecka, jednak na ile jest ono wypełniane w naszym codziennym życiu? Wobec natłoku obowiązków i zaskakujących sytuacji, działamy nierzadko impulsywnie, bez należytej refleksji. Stąd moja rada, którą kieruję w pierwszej kolejności do samego siebie: najpierw modlitwa, potem reakcja bądź wypowiedziane słowo.

Wasza duchowość związana z Kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa niesie ze sobą przesłanie, że Bóg kocha każdego człowieka. Głoście je w całej diecezji, modląc się szczególnie w intencji dzieci i młodych, którzy wypisali się lekcji religii. Módlcie się o powołania oraz o świętość kapłanów. Twórzcie klimat miłości i przebaczenia, którego tak bardzo potrzebuje nasza Ojczyzna – powiedział biskup.

Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele grup intronizacyjnych podziękowali za obecność, modlitwę i pokrzepiające słowa do dalszej posługi na rzecz dzieła intronizacji Serca Pana Jezusa.