Zabrnie – Św. Ap. Piotra i Pawła

ZABRNIE

Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Grębów
39-410 Grębów, Zabrnie 828, tel. 506 625 366
www.parafiazabrnie.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Zabrnie w swojej historii przynależała do parafii Grębów. W 1976 r. wybudowano w Zabrniu prowizoryczną drewnianą kaplicę, w której miały odbywać się nabożeństwa. Budynek postawiono w tajemnicy przed władzami państwowymi w przeciągu zaledwie jednej nocy. Jeszcze w tym samym roku, bez zezwolenia władz komunistycznych, kaplicę zamieniono na murowaną świątynię. Początkowo funkcjonowała ona jako kościół dojazdowy parafii Grębów. Parafia Zabrnie erygowana została przez I. Tokarczuka 1 lipca 1983 r. Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiony został w 1976 r. na podstawie szkiców wykonanych przez inż. Stanowicza z Warszawy. Pracami kierował ks. Bolesław Pilek, proboszcz z Grębowa. W 1992 r. kościół parafialny rozbudowano wg projektu inż. A. Króla. Świątynia została wówczas wydłużona, dodatkowo wybudowano również zakrystię. Obecnie pozostają do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Budynek sakralny w Zabrniu jest kościołem jednonawowym, z niesymetrycznie umieszczonym wejściem, z kruchtą po lewej oraz wieżą, nawiązującą kształtem do wieży kościoła macierzystej parafii grębowskiej, po prawej stronie fasady. W ścianie bocznej tej niewielkiej świątyni znajduje się rząd podłużnych, wąskich, równoległych okien, zaś na fasadzie – pełniące raczej ozdobną rolę okienka zakończone półkoliście. W ołtarzu głównym umieszczona jest mozaika Ostatniej Wieczerzy, przechodząca ku górze w krzyż, oraz po bokach figury świętych patronów parafii.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 17.00
– w dni powszednie: 19.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwca).

Do parafii należą: Zabrnie, Poręby Furmańskie.

Ogólna liczba mieszkańców: 1307.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Janeczko, M. Jaśkiewicz.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Nieradka SNMPN.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: Grębów – parafialny, odległość od kościoła 4 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Jacek Błosiński (od 2017 r.)