Zachwiejów – NMP Królowej Polski

ZACHWIEJÓW

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Padew Narodowa
39-340 Padew Narodowa, Zachwiejów 47, tel. 15 811 95 69

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Zachwiejów po raz pierwszy wymieniona została w spisie poborowym województwa sandomierskiego z 1662 r. Starania, idące w kierunku budowy w Zachwiejowie kościoła dla wiernych z tej miejscowości, rozpoczęły się w latach 60-tych XX w. W 1981 r. władze państwowe zezwoliły na tę inwestycję. Rozpoczęto ją rok później. Początkowo (1983-1884) odprawiano nabożeństwa w podpiwniczonej części kościoła (pod prezbiterium). Placówkę duszpasterską w Zachwiejowie utworzono z terenu parafii Padew Narodowa. Przydzielono do niej 4 wioski: Babule, Piechoty, Zachwiejów i Zarównie. Parafię erygowano 10 lipca 1985 r. Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbudowany został w latach 1982-1985 wg projektu inż. Józefa Szczebaka z Tarnowa. Nad całością prac czuwał ks. Jan Kic, proboszcz parafii Padew Narodowa. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp Wacław Świerzawski 24 września 2000 r. Kościół jest współczesny w swojej architekturze, ale utrzymany w formie, nawiązującej do tradycyjnej, z dużą sygnaturką – dzwonnicą umieszczoną na frontonie i małą wieżyczką nad prezbiterium. Nad bocznymi nawami znajduje się załamany dach, ząbkowany z podwójnymi oknami w jego załamaniach. Wystrój kościoła jest współczesny, nawiązujący do tradycyjnego. W kamiennym ołtarzu umieszczono obraz MB Częstochowskiej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00 (maj i październik)
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 16.00.

Odpusty: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja).

Kaplice dojazdowe

Babule – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, położona 2,5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została przez mieszkańców tej miejscowości w 1912 r.
Msze święte: Dni Krzyżowe.
Odpust: Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia).

Piechoty – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej, położona 1,5 km od kościoła parafialnego. Kaplica wybudowana została przez mieszkańców wsi Piechoty w 1914 r. Gruntowanie odrestaurowana w 2014 r.
Msze święte: Dni Krzyżowe.
Odpust: Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Zarównie – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, położona 1 km od kościoła parafialnego. Mieszkańcy Zarównia wznieśli ją w 1896 r.
Msze święte: Dni Krzyżowe.
Odpust: Matki Bożej Nieustającej Pomocy (27 czerwca).

Do parafii należą: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie.

Ogólna liczba mieszkańców: 1025.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Tyniec CSMA.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Leszek Wiech