Zajęcia muzealne w 39. rocznicę wyboru papieża Polaka

Miesiąc październik jest dobrym czasem, aby przypomnieć sobie postać i nauczanie św. Jana Pawła II, ale i porozmawiać na tematy patriotyczne. Zajęcia edukacyjne do wystawy „A jutro jest nieznane… Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982-89” zawierają oba te elementy. Patriotyzm św. Jana Pawła II przejawia się w różnych wymiarach jego działania i nauczania. Wyjątkowe jednak przywiązanie do Ojczyzny papież zamanifestował po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Właśnie o tym mówimy i przypominamy podczas tegorocznych zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli. Wiele grup szkolnych skorzystało już z oferty muzealnej, upamiętniając w ten sposób kolejną rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Zajęcia trwają do końca października, przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych, szkolnych i parafialnych.