Zakończenie obchodów jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej

W sobotę 8 września 2018 r., w Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, odbędą się uroczystości kończące obchody jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej.

W sobotę 8 września 2018 r., w Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, odbędą się uroczystości kończące obchody jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej.

Program:

12.00 – Liturgia Eucharystyczna podczas której zostaną poświęcone sukienki i korony dla cudownego obrazu.

Na zakończenie Mszy św. będzie miało miejsce przekazanie dokumentu roboczego III Synodu  Diecezjalnego przedstawicielom dekanatów, ruchów, stowarzyszeń, wspólnot apostolskich oraz zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich.

Biskup Sandomierski zaprasza gorąco całą wspólnotę diecezjalną, władze, szkoły, instytucje oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej.

Tego samego dnia o godz. 17.30, będzie odprawiona w Bazylice katedralnej w Sandomierzu Msza św. dziękczynna w stulecie pobytu na terenie diecezji wizytatora apostolskiego Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Kuria Diecezjalna informuje

Informacje dotyczące uroczystości z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach w sobotę, 8 września 2018 roku, godz. 12.00

Informacje liturgiczne:

1. Księża koncelebransi proszeni są o zabranie własnej alby, cingulum oraz stuły koloru białego.

2. W zakrystii ubierają się Księża Biskupi, oficjał sądu biskupiego, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, rektor wyższego seminarium duchownego, kanclerz i dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej, księża dziekani, sekretarz Synodu. Oni uczestniczą w procesji wejścia.

3. Pozostali Księża, ubierają się w albę i stułę koloru białego przy ołtarzu polowym i po oddaniu czci ołtarzowi przez ucałowanie, zajmują miejsca wskazane przez ceremoniarzy i Księży odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg liturgii. Prosimy księży o przybycie najpóźniej do godz. 11.45.

4. Komunię Świętą Księża będący w prezbiterium, będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Pozostali Koncelebransi przyjmą Komunię Świętą podchodząc do rozstawionych diakonów i akolitów. Co do przejść i przystępowania do Komunii św., prosimy kapłanów o podporządkowanie się wskazaniom ceremoniarzy i odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg liturgii.

5. Przed rozesłaniem Księża Dziekani wraz z dwuosobową delegacją z dekanalnej Komisji Synodalnej oraz z przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń (2 osoby) wraz ze swoim Księdzem Opiekunem podchodzą do Księdza Biskupa po dokument roboczy III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

6. W procesji wyjścia uczestniczą tylko Księża Biskupi, oficjał sądu biskupiego, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, rektor wyższego seminarium duchownego, kanclerz i dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej, księża dziekani, pozostali Księża pozostają na swoich miejscach do zakończenia śpiewu na wyjście.

7. Delegacje z parafii i grupy parafialne zajmują miejsca wskazane im przez porządkowych.

8. Po Mszy św. OO. Zmartwychwstańcy zapraszają wszystkich gości na wspólną agapę.