Zaleszany – Św. Mikołaja Bpa

ZALESZANY

Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Zaleszany
37-415 Zaleszany, ul. Kościuszki 13, tel. 15 845 07 17
www.zaleszany.parafia.info.pl, e-mail: zaleszany@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Powstanie parafii i miejscowości Zaleszany związane jest z pierwszym najazdem Tatarów na ziemie Polskie w 1241 r. Można przypuszczać, iż właśnie wtedy ludność lewobrzeżnej Sandomierszczyzny w obawie przed tatarską agresją schroniła się na tym terenie. W podzięce za ocalone życie wybudowano kaplicę, którą w 1242 r. właściciel Zaleszan rozbudował, zamieniając w drewniany kościółek. Pierwsi fundatorzy parafii i kościoła nie są jednak znani. Pierwotna drewniana świątynia przetrwała do 1616 r. Kolejna, również drewniana, istniała w latach 1616-1903, konsekrował ją bp T. Oborski w 1636 r. Wielokrotnie remontowany kościół został ostatecznie rozebrany w początkach XX w., a na jego miejscu wybudowano nową murowaną świątynię. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa został wybudowany w latach 1903-1905 wg projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Budowę świątyni prowadził Maksymilian Okoń, a nad całością prac czuwał komitet budowy. Inwestycję sfinansowali parafianie oraz właściciel Zaleszan, baron Franciszek Ksawery Konopka. Kościół uroczyście poświęcił bp K. Fuscher w 1912 r. Świątynia została poważnie uszkodzona w czasie I wojny światowej i odremontowana w okresie międzywojennym. Kolejne remonty miały miejsce w latach 80-tych (wymiana belek dachowych i pokrycia), 90-tych XX w. (renowacja polichromii i ołtarzy) oraz na początku XXI w. Świątynia jest murowana z cegły wypalanej, w stylu neoromańskim, na planie krzyża łacińskiego, z wieżą wtopioną w fasadę oraz sygnaturką na przecięciu nawy i transeptu. Wnętrze jest otynkowane, trójnawowe, z nawą główną wyższą od bocznych, sklepione kolebkowo z lunetami. Sklepienie prezbiterium dekoruje sieć żeber. Na ścianach i sklepieniu umieszczono w poł. XX w. malowidła autorstwa Józefa Lisa. Wyposażenie kościoła jest z przełomu XIX i XX w: ołtarz główny i dwa boczne, chrzcielnica, stalle, ambona, dwa konfesjonały, organy i witraże fundowane przez rodzinę Horodyńskich.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 10.00, 18.00.

Odpusty: św. Mikołaja (6 grudnia), Przemienienie Pańskie (6 sierpnia).

Kaplice dojazdowe:

Majdan Zbydniowski – kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, położona 7 km od kościoła parafialnego. Zaadoptowana z drewnianego domu mieszkalnego w latach 70-tych XX w.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00
– w święta państwowe zniesione: 16.00.
Odpust: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia).

Pasternik Skowierski – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej, położona 6 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w 1945 r. jako wotum za ocalenie wioski w czasie II wojny światowej.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 14.00 (maj – październik)
Odpust: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)

Do parafii należą: Kępie Zaleszańskie, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie, Skowierzyn, Zaleszany.

Ogólna liczba mieszkańców: 4012.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Pasieka, M. Nabrzyski, K. Burdzy, A. Burdzy, Ł. Turzyński.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Drzymała.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, Krąg Biblijny, Krucjata Eucharystyczna, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, schole.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.
Kaplica grobowa rodzin Horodyńskich i Wiszniewskich z II poł. XIX w. Położona jest w najstarszej części cmentarza parafialnego w Zaleszanach. Na cmentarzu znajduje się również kaplica przedpogrzebowa wybudowana w 2000 r.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Zygmunt Wandas
Wikariusz - Ks. mgr Grzegorz Marzec (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. dr Antoni Drabowicz (od 2021 r.)