Zapatrzeni w Świętego Papieża

Po raz czternasty w Ulanowie odbył się Diecezjalny Zjazd Samorządów Rodziny Szkół św. Jana Pawła II. – Jest ogromna potrzeba spotkań naszych szkół noszących imię św. Jana Pawła II ponieważ jest to ogromne wspieranie się w pracy nad pogłębianiem wiedzy o patronie i naszej duchowości oraz dzieleniem się doświadczeniami z pracy w szkole. Przez lata zawiązały się przyjaźnie między nami dorosłymi i między młodzieżą. Tu widać, że św. Jan Paweł II nas łączy i czuwa nad tym, aby te więzi trwały. Spotkania odbywają się niezmiennie od 2008 r. pomimo różnych przeciwności – zaznacza Teresa Pracownik, dyrektor szkoły w Ulanowie i jednocześnie przewodnicząca Sandomierskiej Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II.
Diecezjalny Zjazd rozpoczął się 29 maja Mszą św. w kościele parafialnym w Ulanowie. Eucharystii przewodniczył ks. Robert Utnik, opiekun duchowy sandomierskiej rodziny szkół, a koncelebrowali kapłani ze szkół noszących imię Świętego Papieża. W modlitwie oprócz społeczności ulanowskiej placówki edukacyjnej wzięli udział przedstawiciele zarządów szkół z całej diecezji. W homilii ks. Utnik podkreślił wartość daru przyjaźni, która winna łączyć uczniów Chrystusa. Będąc przyjaciółmi Boga stajemy się również przyjaciółmi ludzi. – Rodzinę Szkół św. Jana Pawła II łączy duch przyjaźni z Bogiem i drugim człowiekiem. Przyjaźń ta jednoczy nas, cementuje i buduje. Jak powiedział św. Jan Paweł II „przyjaźń jest bezinteresownym darem bliskości Boga i człowieka, a także człowieka z człowiekiem”. Na gruncie tej przyjaźni chcemy budować nasze życie i iść drogą, którą pokazał nam nasz patron – mówił kaznodzieja.
Po Eucharystii wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, aby tam złożyć symboliczne kwiaty. Zebranych i całą Rodzinę Szkół w naszej diecezji Świętemu Patronowi zawierzył ks. Krzysztof Cisowski.
Druga część spotkania odbyła się w Zespole Szkół w Ulanowie, gdzie przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Teresa Pracownik. Następnie odbył się Międzywojewódzki Konkurs „Znam swojego patrona”. Zwieńczeniem spotkania była część artystyczna pt. „Z Janem Pawłem II w drodze do nieba” oraz wręczenie nagród zwycięzcom. W kategorii od kl. IV do V zwyciężyła Emilia Sęk z Woli Rzeczyckiej, a po niej Szymon Haliniak z Pysznicy i Radosław Dec z Zabrnia. W kategorii klas VI-VII kolejno: Klara Szczerbińska ze Stalowej Woli, Katarzyna Kobylarz z Nowosielca i Piotr Prawica z Pysznicy. A wśród uczniów gimnazjum najlepsza okazała się Katarzyna Kupiec z Potoczka, po niej Joanna Warchoł i Izabela Chmura, obie z Nowosielca.
– Poprzez takie spotkania chcemy umocnić nasze więzi z Bogiem przez pośrednictwo św. Jana Pawła II. Nieustannie uczymy się od niego jak być przyjacielem Boga i człowieka. Zgłębiając dziedzictwo naszego patrona chcemy podążać drogą prawdy, solidarności i wzajemnego poszanowania – zaznaczał ks. Robert Utnik.