Zapatrzeni wspólnie w krzyż

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa społeczność Szkół Katolickich im. św. Królowej Jadwigi uczciła swoją patronkę.

Wydarzenie rozpoczęło się  od przemarszu z relikwiami Świętej ze wzgórza na którym położone są szkoły do bazyliki katedralnej, gdzie sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. We Mszy św. uczestniczyła wspólnota szkół oraz s. Ewa Janek, przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej organu prowadzącego placówkę oświatową, wraz z zarządem.

W homilii bp Nitkiewicz odnosząc się do odczytanej Ewangelii wskazywał, że tak, jak kiedyś widok Jezusa na krzyżu jednych smucił, drugich cieszył, a dla innych był zupełnie obojętny, także dzisiaj można zauważyć różnie podejście do zbawczego dzieła Chrystusa.

– Razem ze św. Jadwigą królową, patronką waszej szkoły, patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Zaglądamy do Jego Serca przebitego włócznią, które tak bardzo umiłowało i znajdujemy w Nim siebie. Prośmy Serce Jezusowe, abyśmy potrafili kochać tak samo mocno, bo wtedy życie będzie biegło po właściwych torach, nabierze kolorów i rozmachu. Przyniesie jednocześnie konkretne owoce, bez których „miłość” pozostanie tylko pustym słowem. Niech służy temu nauka i wzajemne relacje. Szkoła katolicka ma tutaj szczególną misję – powiedział biskup.

Po zakończonej liturgii wszyscy obecni oddali hołd św. Królowej Jadwidze składając przed relikwiarzem róże. Następnie uczniowie, którzy wygrali konkurs wiedzy o katedrze podzielili się swoja wiedzą o tym zabytku.