Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla projektu pn.: „Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu” w ramach dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa nr 881/2021/Wn13/OA-tr-ku/D.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com