Zarzecze – Matki Bożej Śnieżnej

ZARZECZE

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Nisko
37-400 Nisko, Zarzecze, ul. Mickiewicza 43, tel. 15 841 10 10
www.parafiambszarzecze.p

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsza informacja źródłowa na temat Zarzecza pochodzi z I poł. XV w. Od chwili powstania wieś znajdowała się w granicach parafii Racławice. Starania o utworzenie w Zarzeczu ośrodka duszpasterskiego rozpoczęły się dopiero w latach 20-tych XX w. W 1923 r. przeniesiono z Jeżowego modrzewiowy kościół z 1722 r., który zakupili Andrzej i Anna Dulowie z Zarzecza. Poświęcony został 7 lutego 1936 r. W czasie II wojny światowej uległ poważnym zniszczeniom. Zaraz po wojnie został odbudowany staraniem parafian. Świątynia ta służyła wiernym do końca lat 90-tych XX w. (istnieje do czasów współczesnych). Samodzielna parafia w Zarzeczu erygowana została 18 grudnia 1935 r. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Śnieżnej wzniesiony został w latach 19851998 wg projektu inż. Henryka Modrakowskiego z Boguchwały. Autorem wystroju wnętrza świątyni jest prof. Czesław Dźwigaj z krakowskiej ASP. Inwestycją kierował ks. Zdzisław Drozd. Świątynia poświęcona została w 1998 r. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynący Obraz MB Śnieżnej. Obraz ten został namalowany w 1944 r. na płycie przez dra Józefa Dutkiewicza z Tarnowa. Artysta wzorował się na polskich Madonnach z XVII w. Obraz ocalał podczas działań wojennych (25 lipca – 4 sierpnia 1944), mimo że ściana prezbiterium i ołtarz główny uległy całkowitemu zniszczeniu. Świątynia jest budowlą modernistyczną, wchodząca w dobę postmodernizmu. Wzniesiony z czerwonej cegły z otynkowaną wieżą kościół jest skomplikowany w swojej architektonicznej rzeźbie. Bryłę stanowi prostokątna nawa zakończona po obu stronach ozdobionymi wnękami, różnej wielkości pół-rotundami frontonu i prezbiterium. Świątynia posiada również dwa transepty, także zakończone pełnymi półokrągłych wnęk rotundami. Do tej skomplikowanej, dwupoziomowej bryły dołączone są jeszcze boczne kaplice z absydami oraz zaplecze. Na frontonie wznosi się otynkowana wieża-dzwonnica, którą tworzy ściana wygięta w formę przeciętego otworami okiennymi pół-walca. Dach na rotundzie prezbiterium w formie pół-stożka podniesiony jest wyżej ponad dach nawy. We wnętrzu na uwagę zasługuje wykonany z kolorowego marmuru ołtarz z obrazem MB Śnieżnej, z dekoracją z gwiazdami koloru złotego, oraz żyrandole w postaci metaloplastycznych promieni, niczym rozbłyski sztucznych ogni.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.15, 16.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 11.15, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Matki Bożej Śnieżnej (I niedziela sierpnia), NMP Wspomożenia Wiernych (24 maja).

Kościół filialny

Huta Deręgowska – kościół pod wezwaniem MB Pocieszenia, położony 5 km od świątyni parafialnej. Pierwotnie znajdowała się tu kaplica zbudowana w 1904 r., rozbudowana w 1975 r. Obecna świątynia wzniesiona została w latach 2000-2006 wg projektu arch. Marka Gierulskiego. Kościół jest bardzo współczesnym przykładem architektury postmodernizmu. Jest to budowla ceglana, jednonawowa, z niższą kruchtą oraz półkolistym zapleczem z tyłu prezbiterium. Fasadę stanowią dwie powtarzające się ściany kruchty i nawy, zwieńczone półkolistym szczytem i opadające ku ziemi schodkowatymi skosami. Podwójny transept nawy kończą cztery półkoliście zwieńczone ściany, przecięte na wzór fasady wąskimi i podłużnymi oknami. Analogiczne do frontonu prezbiterium wyróżnia się obecnością także półkoliście zwieńczonej wieżyczki z krzyżem i parą wąskich okienek.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30
– czwartek, I piątek i sobota miesiąca: 17.00.
Odpust: MB Pocieszenia (ostatnia niedziela sierpnia).

Do parafii należą: Huta Deręgowska, Zarzecze.

Ogólna liczba mieszkańców: 3689.

Kapłani pochodzący z parafii: bp J. Sobiło, A. Ślusarczyk, F. Dziedzic.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Z. Stępień SSCJ, A. Sobiło BDNP.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Jan Rokosz
Wikariusz - Ks. mgr Marcin Fac (od 2017 r.)
Emeryt - Ks. kan. Zdzisław Drozd